הפקות אופנה

צילום אופנה, אשר מהווה את אחת הקטגוריות הבולטות בתחום הצילום, מתחלק לשני תחומי צילום משניים: הפקות צילום מסחריות (Commercial) מול הפקות צילום מערכתיות (Editorial). ההבדל העיקרי בין שני תחומי צילום אלה טמון בלקוח המזמין את העבודה, ומכאן, נובעים כל השינויים באופיים ובמהלכם של שני התחומים:

הפקת אופנה מסחרית, הלקוח, שהוא משרד הפרסום, איש יח"צ או לקוח הקצה, הוא זה אשר נותן את הטון, ומטרתה של כל הפקת צילום מסחרית היא ליצור את הדימוי המתבקש על ידי הלקוח, כשלא קיימת לאנשי המקצוע בתחום לנתב או להרחיב את ההפקה לכיוון שאיננו מוכתב או מאושר על ידי הלקוח.

הפקת אופנה אדיטוריאלית, לעומת זאת, היא שונה לגמרי. אין "לקוח" המכתיב את הכיוון, אלא בריינסטורמינג של צוות אנשי מקצוע, שחוברים יחד כדי להפיק משהו שיש בו אמירה אישית או מתיחת גבולות היכולות המקצועיות האישיות של כל אחד מאנשי הצוות. במרבית המקרים, מדובר בהפקות בתקציבים קטנים בהרבה מהקיימים בהפקת אופנה מסחרית, כשהתמורה של כל אחד מאנשי הצוות היא העמידה באתגר, העשרת הפורטפוליו וקרדיטים, במידה והצילומים מתפרסמים.

הפקות אופנה

צילום אופנה, אשר מהווה את אחת הקטגוריות הבולטות בתחום הצילום, מתחלק לשני תחומי צילום משניים: הפקות צילום מסחריות (Commercial) מול הפקות צילום מערכתיות (Editorial). ההבדל העיקרי בין שני תחומי צילום אלה טמון בלקוח המזמין את העבודה, ומכאן, נובעים כל השינויים באופיים ובמהלכם של שני התחומים:

הפקת אופנה מסחרית, הלקוח, שהוא משרד הפרסום, איש יח"צ או לקוח הקצה, הוא זה אשר נותן את הטון, ומטרתה של כל הפקת צילום מסחרית היא ליצור את הדימוי המתבקש על ידי הלקוח, כשלא קיימת לאנשי המקצוע בתחום לנתב או להרחיב את ההפקה לכיוון שאיננו מוכתב או מאושר על ידי הלקוח.

הפקת אופנה אדיטוריאלית, לעומת זאת, היא שונה לגמרי. אין "לקוח" המכתיב את הכיוון, אלא בריינסטורמינג של צוות אנשי מקצוע, שחוברים יחד כדי להפיק משהו שיש בו אמירה אישית או מתיחת גבולות היכולות המקצועיות האישיות של כל אחד מאנשי הצוות. במרבית המקרים, מדובר בהפקות בתקציבים קטנים בהרבה מהקיימים בהפקת אופנה מסחרית, כשהתמורה של כל אחד מאנשי הצוות היא העמידה באתגר, העשרת הפורטפוליו וקרדיטים, במידה והצילומים מתפרסמים.